Obale svijeta

%%beginsvg %%endsvg %%map perc6 ^g print=g midi=42 heads=x %%map perc7 E print=E midi=35 heads=square+,square %%map perc7 _c print=c midi=37 heads=triangle+,triangle %%beginsvg 0 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 %%endsvg X:1 T:Glazba: Natalija Banov Stihovi: Ivanka Glogović Klarić %%scale 0.85 %%pagewidth 21.59cm %%leftmargin 1.27cm %%rightmargin 1.27cm %%score ( 1 2 ) 3 L:1/8 Q:1/4=100 M:6/8 I:linebreak $ K:G V:1 treble V:2 treble V:3 treble V:1 "G" G2 G G A B |"Bm" F3 D2 D |"G" G2 G- G A B |"Bm" F3 D2 D |$"C" E2 E- E D C |"G" D2 G G G G | %6 w: Hod po mor- sko- me|pije- sku i|gut- ljaj _ vo- de|sla- ne, u|sje- ća _ nje mi|vra- ća- ju mo- je| "A" G2 E- E F G |"D7" D3 D3 |$"G" G G G G A B |"Bm" F3 D3 |"G" G G G A2 B |"Bm" F3 D2 D |$ %12 w: pr- ve _ mor- ske|da- ne.|Ga- leb je o- pet na|stije- ni,|po dnu jež mor- ski|ho- da. Zla-| "C" E E E- E D C |"G" (D2 G) G3 |"A" G E E E F G |"D7" A A2- A3 |:$[M:6/8]"G" BBB BcB | d d2- d3 | %18 w: to- ko- sog _ sun- ca|vla- * si|u- mi- va a- zur- na|vo- da. _|U- ra- njam prst u naš|Ja- dran, _| "C" EEE EFG |"G" B3 BDD |$"C" E2 E"B" FEF |"Em" G3"C" c3 |1"G" BBG"A" EFG ||"D" A3"D7" A3 :|1 %24 w: o- sje- ćam drh- taj pla-|ne- ta: o- ce-|a- ni si- nji i|mo- ra|ve- žu sve o- ba- le|svije- ta.| "G" BBG"C" EG"D7"F ||"G" G3 G3 |$[M:6/8]"G" G G G G A B |"Bm" F3 D3 |"G" G2 G G A B | %29 w: ve- žu sve o- ba- le|svije- ta.|Ro- đe- na uz bi- stro|mo- re,|ra- sla šum- ne uz| "Bm" F2 F D3 |$"C" E E E E D C |"G" (D2 G) G2 G |"A" G2 E- E F G |"D7" D2 D D3 |$"G" G G G- G A B | %35 w: va- lo- ve|još mu ne po- zna- jem|na _ rav, ni|ču- de _ sne mu|hi- ro- ve.|Ve- drih se _ ju- tra| "Bm" F3 D3 |"G" G G G- G A B |"Bm" F3 D3 |$"C" E E E E D C |"G" (D2 G) G3 |"A" G E E- E F G | %41 w: smije- ši|ru- me- nim _ li cem|zo- re|ve- čer- nji pur- pur za-|mu _ ti|o- luj- no _ si- vo| "D7""^rit." A3 A"^a tempo" D D |:$[M:6/8]"G" BBB- BcB | d d2- dDD |"C" EEE EFG |"G" B2 B DDD |$ %46 w: mo- re. Al` kad|u- ro- nim _ prst u|Ja- dran _ u- vijek|o- sje- tim drh- taj pla-|ne- ta, jer o- ce-| "C" E2 E"B" FEF |"Em" G3"C" c2 c |1"G" BBG"A" EFG |"D" A3"D7" ADD :|2"G" BBG"C" EG"D7"F || %51 w: a- ni si- nji i|mo- ra o-|pla- ku- ju o- ba- le|svije- ta. Al` kad|pla- ku- ju o- ba- le| "G" G3 G2 G ||$"Eb" GGG GAG |"G" B B2- B2 G |"Eb" GGG GAG |"G" B2 B DDD |$"C" E2 E"B" FEF | %57 w: svije- ta. U|ro- ni- te prst u naš|Ja- dran, _ do-|ži- vi- te drh- taj pla-|ne- ta jer o- ce-|a- ni si- nji i| "Em" G3"C" c3 |"G" BBG"C" EG"D7"F |"G" G3 G3 |$[M:6/8]"^CODA""C" E2 E"B" F E F | %61 w: mo- ra|lju- be sve o- ba- le|svije- ta.|a- ni si- nji i| "Em""^rit." G3"C" c3- | !fermata!c6 |[M:3/4]"G" [GBd]2 [GBd]2 [DGB]2 | %64 w: mo- ra||lju- be sve| "C" [EGc]2 [EGc]2"D7" [DFc]2 |"G" [DGB]6 | [DGB]6- | [DGB]2 z4 |] %68 w: o- ba- le|svije-|ta.|| V:2 x6 | x6 | x6 | x6 |$ x6 | x6 | x6 | x6 |$ x6 | x6 | x6 | x6 |$ x6 | x6 | x6 | x6 |:$ %16 [M:6/8] z3 z3 | F F2- F3 | EEE EFG | D3 DDD |$ E2 E ^D2 D | E3 E3 |1 GGG EFE || F3 F3 :|1 %24 GGG EED || D3 D3 |$[M:6/8] x6 | x6 | x6 | x6 |$ x6 | x6 | x6 | x6 |$ x6 | x6 | x6 | x6 |$ x6 | %39 x6 | x6 | x6 |:$[M:6/8] z3 z3 | F F2- FDD | EEE EFG | D2 D DDD |$ E2 E ^D2 D | E3 E2 E |1 %48 GGG EFE | F3 FDD :|2 GGG EED || D3 D2 G ||$ x6 | x6 | x6 | x6 |$ E2 E ^D2 D | E3 E3 | GGG EED | %59 D3 DDD |$[M:6/8] x6 | x6 | x6 |[M:3/4] x6 | x6 | x6 | x6 | x6 |] %68 V:3 z6 | z6 | z6 | z6 |$ z6 | z6 | z6 | z6 |$ z6 | z6 | z6 | z6 |$ z6 | z6 | z6 | z6 |:$[M:6/8] z6 | %17 w: ||||||||||||||||| DDD DED | C C2- C2 C | B,3 B,DD |$ C2 C B,2 B, | E3 C3 |1 DDD ^CCC || D3 C3 :|1 DDD CCC || %25 w: U- ra- njam prst u naš|Ja- dran, _ pla-|ne- ta: o- ce-|a- ni si- nji|mo- ra|ve- žu sve o- ba- le|svije- ta.|ve- žu sve o- ba- le| B,3 B,3 |$[M:6/8] z6 | z6 | z6 | z6 |$ z6 | z6 | z6 | z6 |$ z6 | z6 | z6 | z6 |$ z6 | z6 | z6 | %41 w: svije- ta.|||||||||||||||| z6 |:$[M:6/8] z6 | DDD- DDD | C C2- C2 C | B,2 B, DDD |$ C2 C B,2 B, | E3 C2 C |1 DDD ^CCC | %49 w: ||u- ro- nim _ prst u|Ja- dran _ pla-|ne- ta, jer o- ce-|a- ni si- nji,|mo- ra o-|pla- ku- ju o- ba- le| D3 C3 :|2 DDD CCC || B,3 B,3 ||$ z3 z2 G | DDD DED | _E E2- E2 E | D2 D DDD |$ C2 C B,2 B, | %57 w: svije- ta.|pla- ku- ju o- ba- le|svije- ta.|U-|ro- ni- te prst u naš|Ja- dran, _ pla-|ne- ta jer o- ce-|a- ni, si- nji| E3 C3 | DDD CCC |"^O- ce-" B,3 B,3 |$[M:6/8]"^CODA" z6 | z6 | z6 |[M:3/4] z6 | z6 | z6 | z6 | %67 w: mo- ra|lju- be sve o- ba- le|svije- ta.|||||||| z6 |] %68 w: |
wait until soundfonts are loaded ...

Obale svijeta - Tratinčice 

Solo: Lorena Perušić
Aranžman: Ivo Popeskić

Hrvatski dječji festival 2006., Zagreb
Song u mjuziklu za djecu i mlade Novi dan

Popis pjesama

Morem opčinjena

Lepa minja

© Copyright Ivan Matetić Ronjgov