Kako je nastala pjesma

%%beginsvg %%endsvg %%map perc6 ^g print=g midi=42 heads=x %%map perc7 E print=E midi=35 heads=square+,square %%map perc7 _c print=c midi=37 heads=triangle+,triangle %%beginsvg 0 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 %%endsvg X:1 T:Glazba: Natalija Banov Stihovi: Ivanka Glogović Klarić %%scale 0.85 %%pagewidth 21.59cm %%leftmargin 1.27cm %%rightmargin 1.59cm L:1/8 Q:1/4=130 M:4/4 I:linebreak $ K:A V:1 treble V:1 "A""^=130" E2 EE E C2 E |"F#m" (F^E)FA z4 |"Adim7" =c B2 A (c B2) A |"E7" A A2 B z4 |$ %4 w: Lju- bav i- zmi- sli- le|zvije _ _ zde|lju- be- ći mor _ ske|va- lo- ve,| "A" E2 EE E C2 E |"F#m" (F^E)FA z2 z A |"Adim7" =c B2 A (c B2) A |"E7" A A2 B z4 |$ %8 w: mo- re i- zmi- sli- lo|gla _ _ zbu za-|plju- sku- juć` svo _ je|o- ba- le.| "D""^Zbor" [DA]2 [DA]2 [DA]2 z B |"A" ce c B2 A z A |"Dm" [DA]2 [DA]2 [DA]2 z2 | %11 w: Di- već` se pla-|ve- tni- lu ne- ba me-|lo- di- ju| "A" [Ec][Ec] [Ec] [DB]2 [CA] [CA][CA] |$"B" [^DB]2 [DB]2 [DB]2 [DB][DB] |"E" [EG]3 [EB] z4 | %14 w: ot- kri- le pti- ce, po- vje-|ta- rac nje- žnost i|ra- dost| "B7" [^DB]2 [DB]2 [DB]2 z2 |"E7" [Ee][Ee] [Dd] [Ee]2 [Ee] z2 |$"A""^Solo" E2 E2 E C2 E | %17 w: lju- be- ći|čo- vje- ku li- ce.|Čo- vjek i- zmi- sli| "F#m" (F^E)FA z4 |"Adim7" =c B2 A (c B2) A |"E7" A3 B z4 |$"A" E2 EE E C2 E |"F#m" (F^E)FA z4 | %22 w: rije _ _ či,|lju- bav- ni vije _ nac|sple- te.|Sve što je do ta- da|ču _ _ o,| "Adim7" =c B2 A c B2 A |"E7" A3 B z4 |$"D""^Zbor" [DA]2 [DA]2 [DA]2 z2 |"A" (ce) c B2 A z2 | %26 w: u nje- ga sre- tno u-|ple- te.|Na- sta- de|dav _ no pje- sma,-| "Dm" [DA]2 [DA]2 [DA]2 z2 |"A" [Ec]2 [DB][CA] z2 [CA][CA] |$"B" [^DB]2 [DB]2 [DB]2 z2 | %29 w: sta- ri- ja|od svih nas, lju- bav|nje- nu i| "E" [EG]3 [EB] z4 |"B7" [^DB]2 [DB]2 [DB]2 z2 |"E7" [Ee]2 [Dd] [Ee]3 z2 |:"D" A A2 G AGAA |$ %33 w: ra- dost|pje- vaj- mo|u sav glas.|Na- sta- de dav- no pje- sma,| "F#" ^A A2 =A ^A=A ^A2 |"B" BB B B2 A BB |"E7" e e2 d ed e2"^Da Capo" :| %36 w: sta- ri- ja od svih nas,|lju- bav nje- nu i ra- dost|pje- vaj- mo u sav glas.|
wait until soundfonts are loaded ...

Kako je nastala pjesma - Tratinčice

Solo: Anamaria Brižan
Aranžman: Robert Grubišić

Dječji festival Kukuriček 2006., Đurđevac Nagrada za najbolju skladbu

Popis pjesama

Morem opčinjena

Lepa minja

© Copyright Ivan Matetić Ronjgov